Εταιρική Ευθύνη

H εταιρία «Μπαϊρακτάρης Μάρμαρα Α.Ε.» έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με:

  • Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, χτίζοντας μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες, αναπτύσσοντας διαφοροποιημένες, πρακτικές και έξυπνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.
  • Παρέχουμε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις  για τις περιβαλλοντικές  προκλήσεις, τόσο για μας όσο και τους πελάτες μας.
  • Την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων
  • Την συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων μέσω ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
  • Διατηρώντας υψηλά πρότυπα ηθικής στην έρευνα και ανάπτυξη των νέων προϊόντων μας.
  • Διατηρώντας  υψηλά πρότυπα ηθικής των πρακτικών μάρκετινγκ και πωλήσεων.
  • Έχοντας θετική συνεισφορά στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε.
  • Ακολουθώντας τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
  • Η ασφάλεια, η υγεία και τα περιβαλλοντικά θέματα παραμένουν μια θεμελιώδης φροντίδα της εταιρίας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπει τη μέριμνα για την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, εργαζομένων, μετόχων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών κ.λπ.), με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας και της Επιχείρησης.

Social Links:
GOOGLEPLUS
FACEBOOK
TWITTER
© 2011-2024 Bairaktaris. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Πολιτική Απορρήτου | Αίτηση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων